TEAMS & SAMARBEJDE

Vi er specialister i at skabe og styrke samarbejde

Vi er specialister i at skabe og styrke samarbejde; det være sig i et projektteam, i en ledergruppe, mellemledelse og bestyrelse, i ledelsen eller bestyrelsen individuelt, osv.  

Særligt i scenarier, hvor et samarbejde er under pres eller ligefrem kørt af sporet, faciliterer og coacher vi gruppen til at komme tilbage på sporet – et nyt og mere frugtbart spor. 

Genkender du hele eller dele af nedenstående udfordringer:

Udfordring:

Du har ansvaret for hele virksomheden 

I har været igennem:

  • En periode med stor vækst og stor belastning
  • En periode med stor kamp – måske ligefrem kamp for at overleve
  • En sammenlægning
  • Været udsat for et Cyber Attack, og har været ude af stand til at drive forretningen i flere uger; alle er både stressede, bange og henholdende.

ELLER I DEN NÆRMESTE TID SKAL I:

  • Gennemgå et Joint Venture
  • Et frasalg
  • Et opkøb
  • En organisationsomlægning af særlig gennemgribende karakter
  • Global implementering af et nyt forretningskritisk IT-system

Hvordan vi hjælper

Guide

Vi tager os af den menneskelige side af opgaven. Vi hjælper hele holdet med at få et mind-set, der befordrer den nye virkelighed, og sikrer et positivt samarbejde om den nye situation – dermed sikrer vi et højere niveau af succes.

Vi arbejder med indstillingen til nyt, ved at finde og bearbejde den modstand eller frygt der ligger, og vi hjælper med at skabe den nye positive virkelighed baseret på de nye tiltag.

Plan

Processen for hver workshop er enkel: Den er bygget op som en 6-trins raket, hvor vi begynder med at enes om dagens målsætning – bevæger os via de mest besværlige forhindringer over løsningsmodeller – for så at ende med den nye fælles virkelighed som vi vil udleve. 

Alle bliver hørt og får ligelig taletid – alles ressourcer og holdninger får plads – og alle bliver individuelt klædt på til at trække mod samme mål, på den samme måde, og med en ens indstilling. 

Resultat

En motiveret og sammentømret gruppe medarbejdere, der ser målet og er positivt målsøgende. 

Udfordring:

Du har ansvaret for et land

Som Landeansvarlig, har du behov for at afdække bevæggrunde og motivation blandt medarbejderne, for at definere fundamentet for nye tiltag og yderligere vækst.

Hvordan vi hjælper

Guide

Vi lærer dig og dine nøglemedarbejdere hinanden bedre at kende; stærke sider og spidskompetencer, samt de naturlige overlap bliver tydelige for alle, og styrken heraf udforskes.

Vi arbejder specifikt med, hvordan vi kan understøtte hinanden, og hvordan vi kan udnytte hinandens forskelligheder og styrker, for at nå vores fælles mål!  

Plan

Processen for hver workshop er enkel: Den er bygget op som en 6-trins raket, hvor vi begynder med at enes om målsætning – bevæger os via de mest besværlige forhindringer over løsningsmodeller – for så at ende med den nye fælles virkelighed som skal udleves. 

Alle bliver hørt og får ligelig taletid – alles ressourcer og holdninger får plads – og alle bliver individuelt klædt på til at udgøre og arbejde ud fra det nye fælles fundament. 

Resultat

En motiveret og sammentømret gruppe medarbejdere, der ser målet og er positivt målsøgende.