Organisation og Ledelse

Vi er specialister i at hjælpe dig med at nå i mål!

Vi kan li’ mennesker.
Vi kan li’ udfordringer.
Vi kan li’ vækst. 

Her hos ReConstruct har vi øvet os i at få det bedste ud af mennesker. Vi kan li’ mennesker. Vi kan li’ udfordringer. Vi mener ikke at der er nogle grænser for hvad vi kan opnå, eller for hvad vi kan sætte sammen på en ny måde eller i en ny sammenhæng, og få fantastiske resultater ud af.

Os – medarbejdere, chefer, kolleger, bestyrelse – mennesker, er virksomhedens allerbedste ressourcer. Vi er fleksible, intuitive, har ikke kun kunstig intelligens, vi er selvlærende og kan trænes, vi kan ræsonnere og træffe velovervejede beslutninger – ja vi er klart den mest avancerede og alligevel lettilgængelige ressource vi har til rådighed. 

Vi er også den dyreste ressource, og den mest komplicerede ressource at holde motiveret, i godt humør, skabe trivsel for, få det bedste ud af, osv.

Alligevel bruges der oftest langt flere penge på IT-projekter end på ægte relevante ”menneske-projekter”. Måske fordi vi tager hinanden for givet. Eller fordi vi jo er der i forvejen.

Men faktum er at vi kan udnyttes langt bedre. Ikke alene fordi forandring og tiltag via mennesker giver resultater næsten med det samme, men fordi vi helt enkelt er virksomhedens bedste og vigtigste ressource.

Hvordan vi hjælper:

Det kan lyde så voldsomt – ReConstruct eller rekonstruere – men vores erfaring er at ved at gentænke og bearbejde vores vaner og det vi plejer, kan vi opnå unikke resultater. Gentænke hvad?

 • Vores eget mindset – vores holdning til os selv og andre.
 • Vores ”go-to moves” når vi bliver pressede, stressede, eller usikre.
 • Vores måde at kommunikere på.
 • Vores måde at ræsonnere og træffe beslutninger på.
 • Vores syn på os selv og andre, og den indbyrdes relation.
 • Vores sædvanlige måde at sætte projekter og teams sammen på.
 • Vores sædvanlige måde at uddele arbejdsopgaver og instrukser på.
 • Og så videre, og så videre…

 Vi hjælper både individer og teams, til at få et nyt perspektiv på de udfordringer vi møder, rent arbejdsmæssigt.

Vi hjælper både individer og teams, til at opnå et nyt syn på sig selv, sine kolleger og sine muligheder. Vi styrker samarbejdet, og vi hjælper med praktiske værktøjer til at nå endnu højere mål.

Endelig er vi specialister i at skabe eller styrke samarbejde; det være sig i et projektteam, i en ledergruppe, mellem ledelse og bestyrelse, i ledelsen eller bestyrelsen individuelt, osv. osv.

Særligt i scenarier hvor et samarbejder er under pres eller ligefrem kørt af sporet, faciliterer og coacher vi gruppen til at komme tilbage på sporet – et nyt og mere frugtbart spor.

Resultat

Meningsfuld og produktiv hverdag. Samarbejde og teams, fremfor enkeltstående individualister. Godt arbejdsmiljø – kolleger der ønsker at være her!

Nye muligheder

Opkøb, frasalg, joint-ventures, nye markeder, nye produkter, nye services, nye kundesegmenter? Hvem, hvad, hvorfor, hvordan og hvornår?

Ejerleder:

Er jeg fortsat den rette Direktør?

 • Er vi på rette kurs?
 • Benytter jeg det rette beslutningsgrundlag – indsamler jeg de rette data – eller kører jeg på rutinen?
 • Jeg har brug for en neutral sparringspartner!
 • Intern forståelse og verdensbillede.
 • Ledelseskultur – er jeg en god chef? Er jeg den rette chef?
 • Fremdrift!

Direktør:

Jeg har brug for en neutral sparringspartner!

 • Friske øjne og nye ideer.
 • Jeg skal drive en Turn-Around – Strategi, planlægnings og eksekverings støtte.
 • Intern forståelse og verdensbillede.

Organisationsudvikling og organisationstilpasning.

 • Har vi de rette folk – og de rette folk på pladserne?
 • Styrkelse af samarbejdet!
 • Ressourceplanlægning – kortlægning af ressourcebehov nu og på sigt, kortlægning af bestående ressourcer/kompetencer, kortlægning og ”brobygnings planlægning” i forhold til kommende ansættelser og organisationsudvikling. Mål: Organisation gearet til kommende tiltag.
 • Ledergruppe – sammensætning og samarbejde.

Coaching

1:1 – Personlig kompetenceudvikling.

1:1 – Karriereudvikling.

1:1 – Træning som foredragsholder og offentlig taler, og udarbejdelse af budskab og indhold.

1:1 – Strategi og forretningsudviklingspartner.

Coaching

1:1 – Personlig kompetenceudvikling.

1:1 – Karriereudvikling.

1:1 – Team-motivator.

LEDER:

 • Kom godt i gang i din nye stilling.
 • Egen motivation og effektivitet.
 • Egne KPI’er og succeskriterier.
 • Undgå stress, selv!
 • Undgå stress i min afdeling.
 • Afdelingens KPI’er og individuelle mål.
 • Har jeg det rette team? Kompetencesammensætning og kompetenceudvikling.
 • Håndtering af forskellige kulturer og generationer.
 • Trivsel – hjælp til at afkode og styrke trivsel.